Hướng Dẫn Áp Dụng Kết Quả Thử Nghiệm Chịu Lửa Của Mẫu Dẫn Khói, Không Khí

Hướng Dẫn Áp Dụng Kết Quả Thử Nghiệm Chịu Lửa Của Mẫu Dẫn Khói, Không Khí

Thời gian qua, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã ban hành một số văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu kết cấu, cấu kiện ngăn cháy theo quy định tại Điều 38 và Phụ lục VII Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC.  

Tuy nhiên, tình hình thực tế cho thấy có một số trường hợp tổ chức lấy mẫu, thử nghiệm mẫu ống dẫn khói, không khí chưa đúng quy định, việc áp dụng kết quả thử nghiệm để nghiệm thu về PCCC đối với hệ thống thông gió và bảo vệ chống khói tại một số dự án, công trình chưa phù hợp dẫn đến công trình khi đưa vào sử dụng chưa đảm bảo an toàn PCCC. Nguyên nhân chủ yếu do các đơn vị có liên quan chưa hiểu đầy đủ các quy định về thử nghiệm và áp dụng kết quả thử nghiệm khả năng chịu lửa của ống dẫn khói, không khí. Để thống nhất các hoạt động thử nghiệm, kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC đối với các đường ống dẫn khói, không khí nêu trên, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn như sau:

1. Mẫu ống dẫn khói, không khí của hệ thống thông gió và bảo vệ chống khói theo quy định tại Phụ lục D và mục A.2.29 QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình phải được kiểm tra, thử nghiệm chịu lửa theo quy định tại tiêu chuẩn ISO 6944-1:2008 Thử nghiệm khả năng chịu lửa hệ thống kỹ thuật - Phần 1: Ống thông gió (Fire resistance tests for service installations Part 1: Ducts) hoặc các Phần 1, 8 và 9 của Bộ Tiêu chuẩn Châu Âu EN 1366 (Fire resistance tests for service installations). Khi lựa chọn mẫu thử nghiệm cần đáp ứng một số yêu cầu như sau:

a) Mẫu thử nghiệm là mẫu ống dẫn khói, không khí có cấu tạo các lớp vật liệu đồng nhất trên toàn bộ chiều dài đường ống (mẫu thử nghiệm phải bảo đảm theo quy định tại Phụ lục I), không chấp nhận các mẫu thử có cấu tạo không đồng nhất, không hoàn chỉnh hoặc các mẫu thử vật liệu làm ống dẫn khói, không khí (ví dụ: Các mẫu thử chỉ bọc bảo vệ bằng chất, vật liệu chống cháy cho phần ống phía ngoài lò nhưng không bọc bảo vệ với cấu tạo tương tự cho phần ống phía trong lò đốt hoặc ngược lại…).

b) Mẫu thử nghiệm gồm ống mẫu loại A (thử nghiệm chịu tác động của lửa từ bên ngoài ống) và ống mẫu loại B (thử nghiệm chịu tác động của lửa từ bên trong ống); ống mẫu bố trí thẳng đứng và ống mẫu bố trí nằm ngang.

c) Các đoạn ống của ống mẫu thử nghiệm phải có cùng cấu tạo các lớp vật liệu, phương pháp ghép nối, gioăng bịt, các phụ kiện tương tự ống dẫn khói, không khí được sản xuất và lắp đặt tại công trình.

2. Việc kiểm tra kết quả nghiệm thu về PCCC phải đảm bảo theo hướng dẫn của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (thành phần hồ sơ, nội dung kiểm tra, phương pháp kiểm tra). Ngoài ra, thực tế tại các dự án, công trình, các ống dẫn khói, không khí được thiết kế để phục vụ một hoặc nhiều mục đích khác nhau, phương pháp thiết kế khác nhau, có thể đi qua hoặc không đi qua các gian phòng hoặc khoang cháy mà đường ống đó trực tiếp phục vụ. Vì vậy, việc sử dụng kết quả thử nghiệm chịu lửa của mẫu ống dẫn khói, không khí để nghiệm thu các hệ thống tương ứng có yêu cầu chịu lửa cần lưu ý như sau:

a) Theo quy định tại mục D.9 Phụ lục D QCVN 06:2001/BXD, các đường ống và thiết bị của hệ thống hút khói nằm trong phạm vi khoang cháy được phục vụ phải được làm từ vật liệu không cháy, có giới hạn chịu lửa EI30 hoặc cao hơn tùy cách bố trí và mục đích sử dụng. Như vậy, trong trường hợp đường ống và và thiết bị của hệ thống hút khói chỉ phục vụ một khoang cháy và nằm trong khoang đó thì vẫn phải đáp ứng giới hạn chịu lửa theo quy định.

b) Các đoạn ống trong từng khoang cháy phải thuộc cùng nhóm phân loại và kiểu bố trí so với mẫu thử nghiệm theo ISO 6944-1:2008, cụ thể:

- Hướng bố trí của ống trong thực tế phải tương tự mẫu thử nghiệm (phương đứng hoặc phương nằm ngang);

- Đối với hệ thống hút khói có đường ống nằm trong 01 khoang cháy mà nó phục vụ và đường ống dẫn đến quạt hút không đi qua khoang cháy khác có thể áp dụng kết quả thử nghiệm với ống mẫu loại B; các trường hợp còn lại phải có kết quả thử nghiệm với ống mẫu loại A và ống mẫu loại B.

c) Đối với các ống dẫn khói, không khí có tiết diện tròn hoặc 04 mặt có thể chấp nhận phạm vi áp dụng trực tiếp của kết quả thử nghiệm quy định trong tiêu chuẩn thử nghiệm tương ứng được áp dụng và báo cáo kết quả thử nghiệm phải nêu rõ nội dung này, đối với các trường hợp nằm ngoài phạm vi áp dụng trực tiếp cần có báo cáo đánh giá phạm vi áp dụng mở rộng của kết quả thử nghiệm theo quy định (Phạm vi áp dụng kết quả thử nghiệm, theo quy định tại Phụ lục II)./.
Nguồn: Phòng 7 - Cục Cảnh sát PCCC & CNCH - Bộ Công an.

Bài trước Bài sau