Lễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Chi Bộ Công Ty TNHH Đầu Tư SCT HOLDING Trực Thuộc Đảng bộ Phường Chánh Nghĩa
SCT HOLDING l Huấn Luyện An Toàn Vệ Sinh Lao Động
SCT HOLDING l Trao Thưởng Lễ Quốc Khánh 02/09 Cho CBNV
SCT HOLDING THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/09
Đại Diện Công Ty TNHH Pungkook Sài Gòn II Đến Thăm Và Làm Việc Tại Trụ Sở SCT HOLDING
SCT HOLDING | Giới Thiệu Các Bộ Phận Phòng Ban Công Ty