Chiến Lược Phát Triển

SCT HOLDING chủ trương xây dựng thương hiệu dựa trên hệ giá trị cốt lõi "Tâm - Tín - Tầm. SCT đặt chữ Tín lên hàng đầu, lấy chữ Tín làm vũ khí cạnh tranh, bảo vệ chữ Tín như bảo vệ sinh mạng mình. 

Tập thể SCT HOLDING luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi để đảm bảo đúng và cao hơn cam kết của mình với khách hàng, đối tác và đặc biệt là các cam kết về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tiến độ thực hiện.


Trên cơ sở đó SCT HOLDING đã đưa ra chiến lược phát triển cho giai đoạn từ nay đến năm 2023 là:

  • Trở thành 1 trong những nhà cung cấp “Giải pháp Bảo trì bảo dưỡng” “Thiết kế, triển khai thi công hệ thống Phòng cháy chữa cháy” hàng đầu cho thị trường Bình Dương

  • Phấn đấu trở thành đơn vị tư vấn, thi công, nghiệm thu và bảo trì bảo dưỡng hàng đầu tại Việt Nam.

Đăng ký tư vấn dịch vụ ngay