Tầm Nhìn Sứ Mệnh

TẦM NHÌN

SCT HOLDING có tầm nhìn trở thành đơn vị hàng đầu về cung cấp các giải pháp phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về cháy nổ và hướng tới Việt Nam không xảy ra sự cố cháy nổ.

SỨ MỆNH

SCT HOLDING mang tới sứ mệnh cung cấp các giải pháp toàn diện về hệ thống Phòng cháy chữa cháy cho hộ gia đình, tòa nhà cao tầng và hệ thống công nghiệp giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại về cháy nổ và hướng tới một cuộc sống an toàn, không phải lo lắng về cháy nổ.

HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI: TÂM - TÍN - TẦM

  • Tâm: tâm huyết với nghề và tận tâm với khách hàng

  • Tín: Uy tín làm nên thương hiệu – Chất lượng là câu trả lời – Cam kêt bằng hành động thực tế

  • Tầm: Trở thành đơn vị hàng đầu cung cấp các giải pháp về Phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam 

 

Đăng ký tư vấn dịch vụ ngay