ĐỘI PCCC CHUYÊN NGÀNH SCT HOLDING LUÔN ĐẢM BẢO AN TOÀN PCCC Ở MỨC ĐỘ CAO NHẤT

Liên hệ

Mô tả dự án

Khu công nghiệp (KCN) BDIP được xem như một KCN điển hình của tỉnh và của cả nước, được tổ chức, quản lý, vận hành theo tiêu chuẩn tiên tiến.

Là đơn vị tư nhân tiên phong cung cấp dịch vụ đội PCCC, Tại dự án KCN BDIP - SCT HOLDING được giao nhiệm vụ xây dựng toàn bộ phương án về PCCC bao gồm: Cung cấp và vận hành xe chữa cháy, đào tạo lực lượng nhân sự cứu hỏa, trang thiết bị chuyên dụng về PCCC, bảo trì hệ thống PCCC của KCN.

Với phương châm “Phòng cháy hơn chữa cháy”, các thành viên đội PCCC chuyên ngành của SCT HOLDING luôn túc trực 24/24 và luôn kiểm tra các trang thiết bị và phương tiện hằng ngày để nắm rõ, khai thác, sử dụng trang thiết bị có hiệu quả để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn PC&CC cho toàn bộ KCN.


SCT HOLDING - Chuyên Gia Hàng Đầu Về PCCC

- Hotline: 0899 0000 77 

- Email: info@scttop1.com