Quy Định Về Điều Kiện Đối Với Cơ Sở Kinh Doanh Dịch Vụ Tư Vấn Kiểm Tra, Kiểm Định Phương Tiện PCCC Theo Nghị Định 136/2020/NĐ-CP

Quy Định Về Điều Kiện Đối Với Cơ Sở Kinh Doanh Dịch Vụ Tư Vấn Kiểm Tra, Kiểm Định Phương Tiện PCCC Theo Nghị Định 136/2020/NĐ-CP

Ngày 24/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy (thay thế Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ), tại khoản 11, Điều 38 của Nghị định quy định về thẩm quyền kiểm định phương tiện PCCC, trong đó có nội dung: Cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy đã được xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy được phép thực hiện các hoạt động tiếp nhận hồ sơ đề nghị kiểm định, lấy mẫu, kiểm tra, kiểm định kỹ thuật và lập biên bản kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Mẫu số PC25) đối với loại phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã được cấp phép kiểm định thuộc danh mục quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này. Sau khi có kết quả kiểm định phải thông báo bằng văn bản kèm theo biên bản kiểm định để đơn vị đề nghị kiểm định gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều này đến cơ quan Công an có thẩm quyền xem xét, cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Như vậy, Chính phủ đã cho phép từng bước xã hội hóa hoạt động kiểm định phương tiện PCCC, các doanh nghiệp có đủ điều kiện năng lực đều có thể thực hiện hoạt động kiểm định kỹ thuật đối với phương tiện PCCC.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn chi tiết điều kiện và thủ tục xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm tra, kiểm định kỹ thuật, cụ thể như sau:

I. Điều kiện xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC được quy định tại Điều 41, Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể là:

1. Cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết gọn là cơ sở kinh doanh), gồm: Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đơn vị sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức; hộ kinh doanh.

2. Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này phải có văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy và là người có tên tại một trong các văn bản sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp.

3. Có phòng thí nghiệm và thiết bị kiểm định được cơ quan có thẩm quyền công nhận chất lượng.

3.1. Phòng thí nghiệm được cơ quan có thẩm quyền công nhận chất lượng

- Là phòng thí nghiệm đạt chứng nhận TCVN ISO/IEC 17025:2017 hoặc chứng nhận tương đương hoặc chứng nhận phòng VILAS của các Bộ, ngành có thẩm quyền đối với từng chỉ tiêu thử nghiệm, kiểm định tương ứng.

- Đơn vị có chức năng cấp chứng nhận TCVN ISO/IEC 17025:2017

+ Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA):

Trụ sở chính: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Tel: 024.3791 1552; Email: vpcongnhan@boa.gov.vn.

Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh: P.203, Nhà B, 31 Hàn Thuyên, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Tel: 028.3827 0482; Email: vpcongnhan.hcm@boa.gov.vn

+ Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC):

Trụ sở chính: Số 15 nhà vườn, Khu nhà ở Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Điện thoại: 024 3662 2015; Email: info@aosc.vn.

Văn phòng giao dịch TP. HCM: Phòng số 12B1, Lầu 13, tòa nhà Indochina Park, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP Hồ Chí Minh.Điện thoại: 028 6291 8033; Email: lananh@aosc.vn.

3.2. Thiết bị kiểm định được công nhận chất lượng

- Các thiết bị kiểm định phương tiện PCCC phải đáp ứng được yêu cầu thử nghiệm từng chỉ tiêu kiểm định phương tiện PCCC theo tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành và phải được đơn vị có năng lực hiệu chuẩn.

- Việt Nam có nhiều phòng thí nghiệm hiệu chuẩn cho các phương tiện kiểm định. Mỗi phòng thí nghiệm được phép thực hiện một số phép thử nhất định. Danh sách các phòng thí nghiệm hiệu chuẩn theo địa phương, lĩnh vực có thể tra cứu trên trang mạng internet (tại địa chỉ www.boa.gov.vn).

- Riêng các thiết bị kiểm định đi theo hệ thống, (ví dụ như đường hầm nhiệt, khói, hệ thống lò đốt…) thì có thể hiệu chuẩn cho từng thiết bị đơn lẻ.

4. Điều kiện về con người: Phải có ít nhất 02 cá nhân có chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 43 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

II. Hồ sơ, thủ tục xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định phương tiện PCCC (Thực hiện theo Điều 45 Nghị đinh 136/2020/NĐ-CP).

Trên đây là hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP về điều kiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định phương tiện PCCC. Nếu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hoặc cần hướng dẫn chi tiết đề nghị liên hệ SCT HOLDING - Holtine: 0899 0000 77.


SCT HOLDING - Chuyên Gia Hàng Đầu Về PCCC

- Hotline: 0899 0000 77 

- Email: info@scttop1.com

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.