Thủ Tục Nghiệm Thu Về PCCC Đối Với Các Dự Án, Công Trình Và Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Có Yêu Cầu Đặc Biệt

Thủ Tục Nghiệm Thu Về PCCC Đối Với Các Dự Án, Công Trình Và Phương Tiện Giao Thông Cơ Giới Có Yêu Cầu Đặc Biệt

Thủ tục nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

 Nhấp chuột vào đây để tải: LinkClick.aspx

SCT HOLDING - Chuyên Gia Hàng Đầu Về PCCC

- Hotline: 0899 0000 77 

- Email: info@scttop1.com

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.