Thực Hiện Tiếp Nhận Và Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính Trong Lĩnh Vực PCCC Và CNCH Trên Cổng Dịch Vụ Công Bộ Công An

Thực Hiện Tiếp Nhận Và Giải Quyết Thủ Tục Hành Chính Trong Lĩnh Vực PCCC Và CNCH Trên Cổng Dịch Vụ Công Bộ Công An

Sau thời gian thử nghiệm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, kể từ ngày 01/12/2021, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chính thức cung cấp dịch vụ công mức độ 3 trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an đối với 16 thủ tục hành chính, gồm:  

(1) Thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

(2) Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy;

(3) Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC;

(4) Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;

(5) Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;

(6) Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;

(7) Cấp Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC;

(8) Cấp đổi Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC;

(9) Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC;

(10) Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH;

(11) Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH;

(12) Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH;

(13) Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC;

(14) Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC;

(15) Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC;

(16) Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.bocongan.gov.vn

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo tới cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./.


SCT HOLDING - Chuyên Gia Hàng Đầu Về PCCC

- Hotline: 0899 0000 77 

- Email: info@scttop1.com

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.