TỔNG HỢP MỘT SỐ TCVN & QCVN VỀ PCCC

TỔNG HỢP MỘT SỐ TCVN & QCVN VỀ PCCC

KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU

TCVN 7447-6-7-701:2011 IEC 60364-7-714 : 1996

2022

TCVN 7447-6-7-701:2011 IEC 60364-7-714 : 1996 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 7-714 : YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐẶC BIỆT HOẶC KHU ĐẶC BIỆT - HỆ THỐNG LẮP ĐẶT DÙNG CHO CHIẾU SÁNG BÊN NGOÀI

TCVN 7447-5-55:2010 IEC 60364-5-52-2008 

2022

TCVN 7447-5-55:2010 IEC 60364-5-52-2008 HỆ THỐNG LĂP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHÀN 5-55: LỰA CHỌN VÀ LĂP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN - CÁC THIẾT BỊ KHÁC

TCVN 7447-4-44: 2010 IEC 60364- 4-44 :2007 

2022

TCVN 7447-4-44: 2010 IEC 60364- 4-44 :2007 XUẤT BẢN LẦN 2 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT HẠ ÁP PHẦN 4-44: BẢO VỆ AN TOÀN BẢO VỆ CHỐNG NHIỄU ĐIỆN ÁP VÀ NHIỄU ĐIỆN TỬ

TCVN 7447-4-43: 2010 IEC 60364- 4-43 :2008 

2022

TCVN 7447-4-43: 2010 IEC 60364- 4-43 :2008 XUẤT BẢN LẦN 2 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT HẠ ÁP PHẦN 4-43: BẢO VỆ CHỐNG QUÁ DÒNG

TCVN 6474-9 :2007 

2022

TCVN 6474-9 :2007 XUẤT BẢN LẦN 2 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KĨ THUẬT KHO CHỨA NỔI PHẦN 9- NHỮNG QUI ĐỊNH CỤ THỂ

TCVN 8607-3 -2010

2022

TCVN 8607-3 -2010 CHAI CHỨA KHÍ BẰNG COMPOSITE - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

TCVN 6484 -1999

2022

TCVN 6484 -1999 KHÍ ĐỐT HÓA LÒNG ( LPG) - XE BỒN VẬN CHUYỂN - YÊU CẦU AN TOÀN VỀ THIẾT KẾ CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG .

TCVN7336-2021

2022

PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY – HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG NƯỚC, BỌT – YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT

TCVN 5760-1993

2022

Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng

TCVN 7568-14-2015

2022

Hệ thống báo cháy - Phần 14: Thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng các hệ thống báo cháy trong nhà và xung quanh tòa nhà

TCVN7435-1-2004

2022

TCVN7435-1-2004 Phòng cháy, chữa cháy Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy

TCVN 3890.14.10.2021

2022

TCVN 3890.14.10.2021 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - PHƯƠNG TIỆN, HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG BỊ, BỐ TRÍ

QCVN 07:2010/BXD

2022

QCVN 07:2010/BXD CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

QCVN 01:2021/BXD

2022

QCVN 01:2021/BXD Quy hoạch xây dựng

QCVN25-2010

2022

QCVN25-2010 QUY PHẠM GIÁM SÁT KỸ THUẬT VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CỠ NHỎ

TCVN713457-1-2022

2022

TCVN713457-1-2022 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - CHẤT CHỮA CHÁY GỐC NƯỚC - PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI CHẤT PHỤ GIA

TCVN13455-2022

2022

TCVN1345-2022 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - ỐNG MỀM BẰNG KIM LOẠI KẾT NỐI ĐẦU PHUN TRONG HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

QCVN-01-2021

2021

QCVN-01-2021 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

TCVN7161-13456-2021

2021

TCVN7161-13456-2021 PCCC- PHƯƠNG TIỆN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ VÀ CHỈ DẪN THOÁT NẠN

TCVN13332-2021

2021

TCVN13332-2021 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP - MẶT NẠ TRÙM TOÀN BỘ KHUÔN MẶT - YÊU CẦU KÝ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ .

13260-2021

2021

13260-2021 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - BÌNH CHỮA CHÁY MINI - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

QCVN 06: 2021-BXD

2021

QCVN 06: 2021-BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

QCVN03-2021- BCA

2021

QCVN03-2021- BCA QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

TCVN5738-2021

2021

TCVN5738-2021 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG BÁO CHÁY – YÊU CẦU KỸ THUẬT

TCVN-7161-5- 2021

2021

TCVN-7161-5- 2021 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ - TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PHẦN 5: KHÍ CHỮA CHÁY FK-5-1-12

QCVN -04-2021

2021

QCVN -04-2021 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NHÀ CHUNG CƯ

TCVN13316-1-2021

2021

TCVN13316-1-2021 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - XE Ô TÔ CHỮA CHÁY – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

TCVN13333-2021

2021

TCVN13333-2021 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG SOL-KHÍ - YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT, KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG

TCVN13418-2021

2021

TCVN13418-2021 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - LĂNG PHUN BỌT CHỮA CHÁY CẦM TAY- YÊU CẦU KỸ THUẬTVÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

QCVN48-2021BGTVT

2021

QCVN48-2021BGTVT VỀ PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT GIÀN DI ĐỘNG TRÊN BIỂN

TCVN13261-2021

2021

TCVN13261-2021 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - LĂNG CHỮA CHÁY PHUN NƯỚC CẦM TAY- YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

TCVN13249-2020

2020

AN TOÀN CHÁY - TỪ VỰNG

QCVN02-2020- BCA

2020

QCVN02-2020- BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY

QCVN01:2019

2019

QCVN01:2019 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO KHO CHỨA, CẢNG XUẤT, NHẬP VÀ TRẠM PHÂN PHỐI KHÍ ĐỐT

TCVN12366-5-2019

2019

TCVN12366-5-2019 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY - PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN DÙNG CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY CÓ NGUY CƠ PHƠI VỚI NHIỆT VÀ/ HOẶC LỬA Ở MỨC ĐỘ CAO TRONG KHI CHỮA CHÁY TẠI CÁC CÔNG TRÌNH - PHẦN

QCVN54-2019BGTVT

2019

QCVN54-2019BGTVTQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN CAO TỐC

QCVN01-2019

2019

QCVN01-2019 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO KHO CHỨA, CẢNG XUẤT, NHẬP VÀ TRẠM PHÂN PHỐI KHÍ ĐỐT

TCVN712367-2018

2018

TCVN712367-2018 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY- ỦNG CHỮA CHÁY - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

QCVN08.2018BXD

2018

QCVN08.2018BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CÔNG TRÌNH TÀU ĐIỆN NGẦM

TCVN12341-1-2018

2018

TCVN12341-1-2018 CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG KÍCH HOẠT PHẦN 1 : BÌNH BỘT DẠNG TREO

TCVN 12110-2018

2018

TCVN 12110-2018 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY – BƠM LY TÂM CHỮA CHÁY LOẠI KHIÊNG TAY DÙNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA.

TCVN12366-3-2018

2018

PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN CHO NGƯỜI CHỮA CHÁY – PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ YÊU CẦU ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN DÙNG CHO NGƢỜI CHỮA CHÁY CÓ NGUY CƠ PHƠI VỚI NHIỆT /HOẶC LỬA Ở MỨC ĐỘ CAO TRONG KHI CHỮA CHÁY TẠI CÁC CÔNG TRÌNH – PHẦN 3: QUẦN ÁO

QCVN13:2018BXD

2018

QCVN13:2018BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GARA Ô-TÔ

TCVN6223:2017

2017

TCVN6223:2017 CỬA HÀNG KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LGP) – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN

TCVN7568-19-2016

2016

TCVN7568-19-2016 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 19:THIẾT KẾ ,LẮP ĐẶT , CHẠY THỬ VÀ BẢO DƯỠNG CÁC HỆ THỐNG ÂM THANH DÙNG CHO TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

TCVN7568-21-2016

2016

TCVN7568-21-2016 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 21 : THIẾT BỊ ĐỊNH TUYẾN

TCVN7568-20-2016

2016

TCVN7568-20-2016 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 20 : BỘ PHÁT HIỆN KHÓI CÔNG NGHỆ HÚT

TCVN7568-18-2016

2016

TCVN7568-18-2016 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 18 : THIẾT BỊ VÀO /RA

TCVN7568-17-2016

2016

TCVN7568-17-2016 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 17 : THIẾT BỊ CÁCH LY NGẮN MẠCH

TCVN7568-23-2016

2016

TCVN7568-23-2016 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 23 : THIẾT BỊ BÁO ĐỘNG QUA THỊ GIÁC .

TCVN7568-22-2016

2016

TCVN7568-22-2016 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 22 : THIẾT BỊ PHÁT HIỆN KHÓI DÙNG TRONG CÁC ĐƯỜNG ỐNG .

TCVN7568-16-2016

2016

TCVN7568-16-2016 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 16 : THIẾT BỊ ĐIỀU KHIÊN VÀ HIỂN THỊ HỆ THỐNG ÂM THANH

TCVN 10774 -1:2015 ISO 8191-1:1987 

2015

TCVN 10774 -1:2015 ISO 8191-1:1987 ĐỒ NỘI THẤT - ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHÁY ĐỒ NỘI THẤT ĐƯỢC BỌC - PHẦN 1: NGUỒN CHÁY : ĐIỀU THUỐC LÁ CHÁY ÂM Ỉ

TCVN7568-13-2015

2015

TCVN7568-13-2015 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 13 : ĐÁNH GIÁ TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG HỆ THÔNG

TCVN7568-12-2015

2015

TCVN7568-12-2015 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 12 : ĐẦU BÁO CHÁY KHÓI KIỂU ĐƯỜNG TRUYỀN SỬ DỤNG CHÙM TÍA CHIỀU QUANG HỌC

TCV568-14-2015

2015

TCV568-14-2015 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 14 : THIẾT KẾ , LẮP ĐẶT , VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÁC HỆ THỐNG BÁO CHÁY TRONG NHÀ VÀ XUNG QUANH TÒA NHÀ.

TCVN7568-15-2015

2015

TCVN7568-15-2015 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 15 : ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG CẢM BIẾN KHÓI VÀ CẢM BIẾN NHỆT .

QCVN10-2015BCT

2015

QCVN10-2015BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN MẶT NƯỚC

TCVN7568-11-2015

2015

TCVN7568-11-2015 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 11 : HỘP NÚT ẤN BÁO CHÁY.

TCVN7568-10-2015

2015

TCVN7568-10-2015 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 10 : ĐẦU BÁO CHÁY LỬA KIỂU ĐIỂM

TCVN7568-9-2015

2015

TCVN7568-9-2015HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 9 : ĐÁM CHÁYCHÁY THỬ NGHIỆM CHO CÁC ĐẦU BÁO CHÁY .

TCVN7568-8-2015

2015

TCVN7568-8-2015 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 8 : ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG CẢM BIẾN CACBON MONOXIT KẾT HỢP VỚI CẢM BIẾN NHIỆT

TCVN7568-7-2015

2015

TCVN7568-7-2015 HỆ THỐNG BÁO CHÁY- PHẦN 7 ĐẦU BÁO KHÓI KIỂU ĐIỂM SỬ DỤNG ÁNH SÁNG TÁN XẠ HOẶC ION HÓA

TCVN7568-3-2015

2015

TCVN7568-3-2015 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA HỆ THÓNG BÁO CHÁY-PHẦN 3 THIẾT BỊ BÁO CHÁY BẰNG ÂM THANH

 TCVN 10774-2:2015 ISO 8191-2:1988

2015

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10774-2:2015 ISO 8191-2:1988 ĐỒ NỘI THẤT - ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CHÁY CỦA ĐỒ NỘI THẤT ĐƯỢC BỌC - PHẦN 2: NGUỒN CHÁY: DỤNG CỤ ĐÁNH LỬA

TCVN10525-2-2014

2014

ỐNG CAO SU VÀ CHẤT DẺO, KHÔNG XẸP, DÙNG TRONG CHỮA CHÁY  PHẦN 2: ỐNG BÁN CỨNG (VÀ CẤU KIỆN ỐNG) DÙNG CHO MÁY BƠM VÀ XE CHỮA CHÁY

TCVN10525-1-2014

2014

ỐNG CAO SU VÀ CHẤT DẺO , KHÔNG XẸP DÙNG TRONG CHỮA CHÁY - PHẦN `1 ỐNG BÁN CỨNG DÙNG CHO HỆ THỐNG CHỮA CHÁY CỐ ĐỊNH

QCVN03-2014BCT

2014

QCVN03-2014BCT TRANG THIẾT BỊ, PHỤ TRỢ VÀ PHƯƠNG TIỆN SỬ DỤNG TRONG PHA CHẾ, TỒN TRỮ VÀ VẬN CHUYỂN ETANOL NHIÊN LIỆU, XĂNG SINH HỌC E10 TẠI KHO XĂNG DẦU

TCVN10368-2014

2014

CHAI CHỨA KHÍ – CHAI CHỨA CO2 BẰNG THÉP KHÔNG HÀN DÙNG CHO THIẾT BỊ CHỮA CHÁY CỐ ĐỊNH TRÊN TÀU THỦY

QCVN12-2014BXD

2013

QCVN12-2014BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN CỦA NHÀ Ở VÀ NHÀ CÔNG CỘNG

TCVN 7722-2-22: 2013 IE 60598-2-22-2008 

2013

TCVN 7722-2-22: 2013 IE 60598-2-22-2008 XUẤT BẢN LẦN 1 ĐÈN ĐIỆN - PHANF 2-22: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐÈN ĐIỆN DÙNG CHO CHIẾU SÁNG KHẨN C

TCVN6305-10-2013

2013

TCVN6305-10-2013 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG SPRINKER TỰ ĐỘNG PHẦN 10 : YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI SPRINKER TRONG NHÀ

QCVN 03:2013/BCT

2013

QCVN 03:2013/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

QCVN 02 : 2013/BCT

2013

QCVN 02 : 2013/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DÂY DẪN TÍN HIỆU NỔ DÙNG CHO KÍP NỔ VI SAI PHI ĐIỆN AN TOÀN SỬ DỤNG TRONG MỎ HẦM LÒ CÓ KHÍ MÊTAN

QCVN72-2013

2013

QCVN72-2013 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VỎ XI MĂNG LƯỚI THÉP

TCVN6305-9-2013

2013

TCVN6305-9-2013 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG SPRINKER TỰ ĐỘNG PHẦN 9 : YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI ĐẦU PHUN SƯƠNG

TCVN6305--6-2013

2013

TCVN6305--6-2013 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG SPRINKER TỰ ĐỘNG PHẦN 6 : YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI VAN MỘT CHIỀU

TCVN7027-2013

2013

TCVN7027-2013 CHỮA CHÁY - BÌNH CHỮA CHÁY CÓ BÁNH XE - TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO

QCVN01-2013

2013

QCVN01-2013 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ RẠP CHIẾU PHIM

TCVN6305-8-2013

2013

TCVN6305-8-2013 HÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG SPRINKER TỰ ĐỘNG PHẦN 8 : YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI VAN BÁO ĐỘNG KHÔ TÁC ĐỘNG TRƯỚC .

TCVN7568-2-2013

2013

TCVN7568-2-2013 HỆ THỐNG BÁO CHÁY- PHẦN 2 TRUNG TÂM BÁO CHÁY

TCVN7568-6-2013

2013

TCVN7568-6-2013 HỆ THỐNG BÁO CHÁY PHẦN 6 : ĐẦU BÁO CHÁY KHÍ CÁC MONIXT DÙNG PIN ĐIỆN HÓA

TCVN6305-12-2013

2013

TCVN6305-12-2013 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG SPRINKER TỰ ĐỘNG PHẦN 12 : YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI CÁC CHI TIẾT CÓ RÃNH Ở ĐẦU MÚT DÙNG CHO HỆ ĐƯỜNG ỐNG THÉP

TCVN77568-4-2013

2013

TCVN77568-4-2013 HỆ THỐNG BÁO CHÁY PHÀN :4 THIẾT BỊ CẤP NGUỒN :

QCVN53-2013-BGTVT

2013

QCVN53-2013-BGTVTQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU AN TOÀN CHỐNG CHÁY CỦA VẬT LIỆU SỬ DỤNG TRONG KẾT CẤU NỘI THẤT XE CƠ GIỚI.

QCVN01-2013-BCT

2013

QCVN01-2013-BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HĂNG XĂNG DẦU

TCVN7026-2013

2013

TCVN7026-2013 CHỮA CHÁY - BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY - TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO

TCVN4601-2012

2012

TCVN4601-2012 CƠ SỞ CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - YÊU CẦU THIẾT KẾ

QCVN 06:2012/BCT

2012

QCVN 06:2012/BCT VỀ DÂY DẪN TÍN HIỆU NỔ

TCVN 9310-4: 2012 

2012

TCVN 9310-4: 2012 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - TỪ VỰNG THIẾT BỊ CHỮA CHÁY

QCVN 07:2012/BCT

2012

QCVN 07:2012/BCT VỀ KÍP NỔ VI SAI PHI ĐIỆN

TCVN9310-3-2012 

2012

TCVN9310-3-2012 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY -TỪ VỰNG PHẦN 4 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY

TCVN74470-2012

2012

TCVN74470-2012 BỆNH VIỆN ĐA KHOA - YÊU CẦU THIẾT KẾ

TCVN9369-2012

2012

TCVN9369-2012 NHÀ HÁT - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

TCVN7 9211-2012

2012

TCVN7 9211-2012 CHỢ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

TCVN4319-2012

2012

TCVN4319-2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - NGUYÊN TÁC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ

QCVN 05:2012/BCT

2012

QCVN 05:2012/BCT VỀ THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG DÙNG CHO MỎ HẦM LÒ, CÔNG TRÌNH NGẦM KHÔNG CÓ KHÍ VÀ BỤI NỔ

QCVN 02:2012/BCT

2012

QCVN 02:2012/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THUỐC NỔ AN TOÀN CHO MỎ HẦM LÒ CÓ KHÍ MÊTAN (AH1)

QCVN 04:2012/BCT

2012

QCVN 04:2012/BCT VỀ THUỐC NỔ ANFO

QCVN 01:2012/BCT

2012

QCVN 01:2012/BCT VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, THỬ NGHIỆM VÀ NGHIỆM THU VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

TCVN 9358:2012

2012

TCVN 9358:2012 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP - YÊU CẦU CHUNG

QCVN 03:2012/BCT

2012

QCVN 03:2012/BCT VỀ AMÔNI NITRAT DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC NỔ ANFO

TCVN 9358 : 2012 

2012

TCVN 9358 : 2012 XUẤT BẢN LẤN 1 : LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỘI THẤT THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP - YÊU CẦU CHUNG

TCVN 9207:2012 

2012

TCVN 9207:2012 ĐẶT ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

TCVN 9372:2012 

2012

TCVN 9372:2012 XUẤT BẢN LẦN 1 TÀU THỦY LƯU TRÚ DU LỊCH - XẾP HẠNG

TCVN9311-8-2012

2012

TCVN9311-8-2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHẦN 8 : CÁC YÊU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN CÁCH ĐỨNG KHÔNG CHỊU TẢI

TCVN9365-2012

2012

TCVN9365-2012 NHÀ VĂN HÓA THỂ THAO - NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ CƠ BẢN

TCVN 9310-8:2012 ISO 8421-8:1990 

2012

TCVN 9310-8:2012 ISO 8421-8:1990 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - TỪ VỰNG PHẦN 8: THUẬT NGỮ CHUYÊN DỪNG CHO CHỮA CHÁY ,CỨU NẠN VÀ XỬ LÝ VẬT LIỆU NGUY HIỂM

TCVN9206-2012

2012

TCVN9206-2012 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRONG NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG -TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

QCVN45-2012

2012

QCVN45-2012 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BẾN XE KHÁCH

TCVN4529-20212

2012

TCVN4529-20212 CÔNG TRÌNH THỂ THAO, NHÀ THỂ THAO - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CƠ BẢN

TCVN74205-2012

2012

TCVN74205-2012 CÔNG TRÌNH THỂ THAO - SÂN THỂ THAO - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

TCVN9311-7-2012

2012

TCVN9311-7-2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA-CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHẦN 7 : CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI CỘT

TCVN9311-5-2012

2012

TCVN9311-5-2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHẦN 5 : CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN CÁCH NẰM NGANG CHỊU TẢI

TCVN9383-2012

2012

TCVN9383-2012 THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỊU LỬA CỬA ĐI CỬA CHẮN NGĂN CHÁY

TCVN922-2012

2012

TCVN922-2012 BƠM CÁNH QUAY - THỬ NGHIỆM CHẤM NHẬN TÍNH NĂNG THỦY LỰC - CẤP 1 VÀ CẤP 2 .

TCVN7568-5-2013

2012

TCVN7568-5-2013 HỆ THỐNG BÁO CHÁY -PHẦN 5 : ĐẦU BÁO CHÁY KIỂU ĐIỂM

QCVN51-2012BGTVT

2012

QCVN51-2012BGTVT QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VỎ XI MĂNG LƯỚI THÉP

QCVN49-2012BGTVT

2012

QCVN49-2012BGTVTQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN

TCVN4514

2012

TCVN4514-2012 XÍ NGHIỆP -CÔNG NGHIỆP TỔNG MẶT BẰNG- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

QCVN03-2012BXD

2012

QCVN03-2012BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

TCVN9311-4-2012

2012

TCVN9311-4-2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHẦN 4 : YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ PHẬN NGĂN CÁCH ĐỨNG CHỊU TẢI

TCVN9311-3-2012

2012

TCVN9311-3-2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHẦN 3 : CHỈ DẪN VỀ PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ ÁP DỤNG SỐ LIỆU THỬ NGHIỆM

TCVN9311-6-2012

2012

TCVN9311-6-2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHẦN 6: CÁC YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI DẦM .

QCVN52-2012BGTVT

2011

QCVN52-QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP

TCVN9311-1-2012

2011

TCVN9311-1-2012 THỬ NGHIỆM CHỊU LỬA - CÁC BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG

TCVN 8793-2011

2011

TCVN 8793-2011 TRƯỜNG TIỂU HỌC - YÊU CẦU THIẾT KẾ

TCVN73907-2011

2011

TCVN73907-2011 TRƯỜNG MẦM NON – YÊU CẦU THIẾT KẾ

TCVN8753-2011

2011

TCVN8753-2011 SÂN BAY DÂN DỤNG – YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ VÀ KHAI THÁC

TCVN7161-13-2009

2011

TCVN7161-13-2009 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ - TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PHẦN 13: KHÍ CHỮA CHÁY IG-100

QCVN02-2011BCT

2011

QCVN02-2011BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA TRONG NHÀ MÁY TUYỂN KHOÀNG

TCVN 7447-7-729 :2011 IEC 60364-7-729 :2007

2011

TCVN 7447-7-729 :2011 IEC 60364-7-729 :2007 HỆ THỐNG LĂP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 7-729 : YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LẮP ĐĂT ĐẶC BIỆT HOẶC KHU ĐẶC BIỆT - LỐI ĐI DÙNG CHO VẬN HÀNH HOẶC BẢO DƯỠNG

TCVN 7447-6-7-701:2011

2011

TCVN 7447-6-7-701:2011 iec 60364-7-701:2006 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 70701: YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐẶC BIỆT HOẶC KHU ĐẶC BIỆT - KHU VỰC CÓ BỒN TĂM HOẶC VÒI HOA SEN

TCVN 6223:2011 

2011

TCVN 6223:2011 CỬA HÀNG KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) – YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN

TCVN 7447-6:2011 IEC 60364-2006 

2011

TCVN 7447-6:2011 IEC 60364-2006 HỆ THỐNG LĂP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 6: KIỂM TRA

TCVN 7447-6:2011 IEC 60364-5-56:2009 

2011

TCVN 7447-6:2011 IEC 60364-5-56:2009 HỆ THỐNG LĂP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 5- 56 : LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN DỊCH VỤ AN TOÀN

TCVN8794-2011

2011

TCVN8794-2011 TRƯỜNG TRUNG HỌC – YÊU CẦU THIẾT KẾ

QCVN01-2011BCT

2011

QCVN01-2011BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC HẦM LÒ

TCVN8523- 2010

2010

TCVN8523- 2010 ỐNG TỤT CỨU NGƯỜI 30M

TCVN639-72-2010

2010

TCVN639-72-2010- 907961 TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH YÊU CẦU AN TOÀN TRONG THANG MÁY CHỮA CHÁY .

TCVN8531-2010

2010

TCVN8531-2010 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT BƠM LY TÂM - CẤP 1

TCVN8522-2010

2010

TCVN8522-2010 ĐỆM KHÔNG KHÍ CỨU NGƯỜI 22M VÀ 45M

TCVN 66O08-2010 ASTMD 3828-09 

2010

TCVN 66O08-2010 ASTMD 3828-09 SẢN PHẨM DẦU MỎ - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỂM CHỚP CHÁY CÔC KÍN BẰNG THIẾT BỊ THỬ CÓ KÍCH THƯỚC NHỎ

TCVN 8610-2010 

2010

TCVN 8610-2010 KHÍ KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG ( LNG) - HỆ THỐNG THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT - TÍNH CHẤT CHUNG CỦA LNG

TCVN 7447-5-52:2010 IEC 60364-5-52-2009 

2010

TCVN 7447-5-52:2010 IEC 60364-5-52-2009 HỆ THỐNG LĂP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHÀN 5-52: LỰA CHỌN VÀ LĂP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG ĐI DÂY

TCVN 7447-5-51: 2010 IEC 60364- 5-51 :2005

2010

TCVN 7447-5-51: 2010 IEC 60364- 5-51 :2005 XUẤT BẢN LẦN 1 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP PHẦN 5-51: LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN - QUI TẮC CHUNG

TCVN 7447-4-41: 2010 IEC 60364- 4-41 :2005 

2010

TCVN 7447-4-41: 2010 IEC 60364- 4-41 :2005 XUẤT BẢN LẦN 2 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT HẠ ÁP PHẦN 4-41: BẢO VỆ AN TOÀN - BẢO VỆ CHỐNG ĐIỆN GIẬT

TCVN 7447-1: 2010 ISO 60364-1:2005 

2010

TCVN 7447-1: 2010 ISO 60364-1:2005 HỆ THỐNG LẮP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP PHẦN 1 : NGUYÊN TẮC CƠ BẢN , ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC TÍNH CHUNG , ĐỊNH NGHĨA

TCVN 8616:2010 

2010

TCVN 8616:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - YÊU CẦU TRONG SẢN XUẤT, TỒN CHỨA VÀ VẬN CHUYỂN

TCVN 8612:2010

2010

TCVN 8612:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - HỆ THỐNG THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT - THIẾT KẾ VÀ THỬ NGHIỆM CẦN XUẤT NHẬP

TCVN76613-3-25-2010

2010

Thử nghiệm cáp quang và cáp điện trong điều kiện cháy

QCVN21-2010

2010

QCVN21-2010 BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP

TCVN5687 2010

2010

TCVN5687 2010 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA THÔNG GIÓ - ĐIỀU HÒA TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

TCCVN-8611-2010

2010

TCCVN-8611-2010 KHÍ THIÊN NHIÊN (LPG) -HỆ THỐNG THIẾT KẾ VÀ LẮP- THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRÊN BỜ ĐẶT

TCVN 4878:2900 ISO 3941 : 2007

2009

TCVN 4878:2900 ISO 3941 : 2007 XUẤT BẢN LẦN 2 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY PHÂN LOẠI CHÁY

QCVN 04:2009/BCT

2009

QCVN 04:2009/BCT VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN

TCVN7161-9-2009

2009

TCVN7161-9-2009 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ - TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

TCVN8060-2009

2009

TCVN8060-2009 PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY - VÒI CHỮA CHÁY - VÒI HÚT BẰNG CAO SU , CHẤT DẺO VÀ CỤM VÒI .

QCVN04-2009BCT

2009

QCVN04-2009BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG KHAI THÁC MỎ LỘ THIÊN

TCVN 7447-7-717:2011 IEC 60364-7-717:2009

2009

TCVN 7447-7-717:2011 IEC 60364-7-717:2009 HỆ THỐNG LĂP ĐẶT ĐIỆN HẠ ÁP - PHẦN 7-717 : YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỆ THỐNG LẮP ĐĂT ĐẶC BIỆT HOẶC KHU ĐẶC BIỆT - CÁC KHỐI DI ĐỘNG HOẶC VẬN CHUYỂNN ĐƯỢC

TCVN5307-2009

2009

TCVN5307-2009 KHO DẦU MỎ VẦ SẢN PHẨM DẦU MỎ - YÊU CẦU THIẾT KẾ

TCVN5740 -2009

2009

TCVN5740 -2009 PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY -VÒI ĐẨY CHỮA CHÁY - VÒI ĐẨY BẰNG SỢI TỔNG HỢP TRÁNG CAO SU

QCVNQTĐ7-2009BCT

2009

QCVNQTĐ7-2009BCTQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN

TCVN6305--5-2009

2009

TCVN6305--5-2009 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG SPRINKER TỰ ĐỘNG PHẦN 5 : YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI VAN TRÀN

TCVN4208-2009

2009

TCVN4208-2009 BƠM CÁNH - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

TCVN7161-1-2009

2009

TCVN7161-1-2009 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ - TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG

QCVN 02 : 2008/BCT

2008

QCVN 02 : 2008/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN TRONG BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN, SỬ DỤNG VÀ TIÊU HỦY VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

QCVN QTĐ-6:2008

2008

QCVN QTĐ-6:2008/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN TẬP 6 VẬN HÀNH, SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỆN

QCVN QTĐ 5:2008

2008

QCVN QTĐ 5:2008/BCT VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN TẬP 5 KIỂM ĐỊNH TRANG THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐIỆ

TCVN 6238-2: 2008 ISO 8124-2:2007 

2008

TCVN 6238-2: 2008 ISO 8124-2:2007 AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM - PHẦN 2 : YÊU CẦU CHỐNG CHÁY

QCVN QTĐ-7:2008

2008

QCVN QTĐ-7:2008/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN TÂ 7 THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN

TCVN7884-13-2008

2008

TCVN7884-13-2008 THIẾT BỊ ĐẨY NƯỚC CHỮA CHÁY TỰ VẬN HÀNH BẰNG KHÍ NÉN .

TCVN6486-2008

2008

TCVN6486-2008 KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG ( LPG) TỒN CHƯA DƯỚI DẠNG ÁP SUẤT-YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT SUẤT

QCVN01-2008

2008

QCVN01-2008 BGVTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VỎ THÉP CHỞ XÔ HÓA CHẤT NGUY HIỂM

QCVN01-2008-BCT

2008

QCVN01-2008-BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN ĐIỆN

TCVN6305-1-2007

2007

TCVN6305-1-2007 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY -HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG PHẦN 1: YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỐI VỚI SPRINKLER

TCVN6305-3-2007

2007

TCVN6305-3-2007 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY -HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG PHẦN 3: YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI VAN ỐNG KHÔ

TCVN7618- 2007

2007

TCVN7618- 2007 QUẦN ÁO BẢO VỆ CHO NHÂN VIÊN CHỮA CHÁY - PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ YÊU CẤU TÍNH NĂNG CHO QUẦN ÁO BẢO VỆ CÓ BỀ MẶT NGOÀI PHẢN XẠ

TCVN5334

2007

TCVN5334 THIẾT BỊ ĐIỆN KHO DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ YÊU CẦU AN TOÀN TRONG THIẾT KẾ - LĂP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG

TCVN7616-2007

2007

TCVN7616-2007 GĂNG TAY BẢO VỆ CHO NHÂN VIÊN CHỮA CHÁY - PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG THÍ NGHIỆM VÀ YÊU CẦU TÍNH NĂNG

TCVN6305-2-2007

2007

TCVN6305-2-2007 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY -HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG PHẦN 2: YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐỐI VỚI VAN BÁO ĐỘNG KIỂU ƯỚT , BÌNH LÀM TRỄ VÀ CHUÔNG NƯỚC

TCXĐVN 33: 2006

2006

TCXĐVN 33: 2006 CẤP NƯỚC - MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG VÀ CÔNG TRÌNH TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

TCVN76305-11-2006

2006

TCVN76305-11-2006 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG SPRINKER TỰ ĐỘNG PHẦN 11 : YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI GIÁ TREO ỐNG

TCVN6305-7-2006

2006

TCVN6305-7-2006 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG SPRINKER TỰ ĐỘNG PHẦN 7 : YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI SPRINKER PHẢN ỨNG NHANH NGĂN CHẶN SỚM ( ESFR)

TCVN7568-1-2006

2006

TCVN7568-1-2006 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HỆ THỐNG BÁO CHÁY

TCVN7 387-2006

2006

TCVN7 387-2006 HỆ THỐNG CẤP KHÍ ĐỐT TRUNG TÂM TRONG NHÀ Ở- TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

TCVN-377-2006

2006

TCVN-377-2006 TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TCVN 5441: 2004

2004

TCVN 5441: 2004 VẬT LIỆU XUẤT BẢN LẦN 2 CHỊU LỬA - PHÂN LOẠI

TCVN7441-2004-90

2004

TCVN7441-2004-90 HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG )TẠI NƠI TIÊU THỤ YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ VÀ VẬN HÀNH

TCVN7435-2-2004

2004

TCVN7435-2-2004 PHÒNG CHÁY ,CHỮA CHÁY - BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY VÀ XE ĐẨY CHỮA CHÁY PHẦN 2 KIỂM TRA BẢO DƯỠNG

TCVN7278-3-2003

2003

TCVN7278-3-2003 CHẤT CHỮA CHÁY - CHẤT TẠO BỌT CHỮA CHÁY PHẦN 3 : YÊU CÀU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CHẤT TẠO BỌT CHỮA CHÁT ĐỘ NỞ THẤP DÙNG PHUN LÊN BỀ MẶT CHẤT LỎNG CHẢY HÒA TAN ĐƯỢC VỚI NƯỚC.

TCVN 6211-2003

2003

TCVN 6211-2003 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KIỂU - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

TCVN5684-2003

2003

TCVN5684-2003 AN TOÀN CHÁY CÁC CÔNG TRÌNH DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ -YÊU CẦU CHUNG

TCVN7278-2-2003

2003

TCVN7278-2-2003 CHẤT CHỮA CHÁY – CHẤT TẠO BỌT CHỮA CHÁY - PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CHẤT TẠO BỌT CHỮA CHÁY ĐỘ NỞ THẤP DÙNG PHUN LÊN BỀ MẶT CHẤT LỎNG CHÁY KHÔNG HÒA TAN ĐƯỢC VỚI NƯỚC

12314-2-2022

2002

12314-2-2022PHÒNG CHÁY ,CHỮA CHÁY - BÌNH CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG KÍCH HOẠT - PHẦN 2 : BÌNH KHÍ CHỮA CHÁY

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5507: 2002 

2002

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5507: 2002 SOÁT XÉT LẦN 2 HOÁ CHẤT NGUY HIỂM – QUI PHẠM AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

TCXD 218 : 1998 

1998

TCXD 218 : 1998 HỆ THỐNG PHÁT HIỆN CHÁY VÀ BÁO ĐỘNG CHÁY - QUY ĐỊNH CHUNG

TCVN4604

1998

TCVN4604: 1988 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHÀ SẢN XUẤT - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

TCVN6379-1998

1998

TCVN6379-1998 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY – TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY – YÊU CẦU KỸ THUẬT

TCVN6304-1997

1997

TCVN6304-1997 CHAI CHỨA KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG - YÊU CẦU AN TOÀN TRONG BẢO QUẢN - XẾP DỠ VÀ VẬN CHUYỂN

TCVN6305-4-2007

1997

TCVN6305-4-2007 PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG SPRINKER TỰ ĐỘNG PHẦN 4 : YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI CƠ CẤU MỞ NHANH

TCVN6101-1996

1996

TCVN6101-1996

TCVN6102-1996

1996

TCVN6102-1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY- CHẤT CHỮA CHÁY - BỘT

TCVN6160-1996

1996

TCVN6160-1996 PCCC - NHÀ CAO TẦNG - YÊU CẦU THIẾT KẾ

TCVN 6103:1996

1996

TCVN 6103:1996 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - THUẬT NGỮ - KHỐNG CHẾ KHÓI

TCVN66161-1996

1996

TCVN66161-1996 PCCC- CHỢ VÀ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - YÊU CẦU THIẾT KẾ

TCVN6100-1996

1996

TCVN6100-1996 PHÒNG CHÁY ,CHỮA CHÁY - CHẤT CHỮA CHÁY - CACBON DIOXÍT

TCVN2622-1995

1995

TCVN2622-1995 PCCC - CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU THIẾT KẾ

TCVN5739-1993

1993

TCVN5739-1993 THIẾT BỊ CHỮA CHÁY ĐẦU NỐI

TCVN1684-1991

1991

TCVN1684-1991 ĐỘNG CƠ DIÊZEN ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CHUNG .

TCVN 5053 : 1990 

1990

TCVN 5053 : 1990 MÀU SẮC TÍN HIỆU VÀ DẤU HIỆU AN TOÀN

TCVN 5279 : 1990

1990

TCVN 5279 : 1990 AN TOÀN CHÁY NỔ - BỤI CHÁY – YÊU CẦU CHUNG

TCVN5065-1990

1990

TCVN5065-1990 KHÁCH SẠN - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

TCVN 5040:1990 

1990

TCVN 5040:1990 THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - KÍ HIỆU HÌNH VẼ DÙNG TRÊN SƠ ĐỒ PHÒNG CHÁY - YÊU CẦU KĨ THUẬT .

TCVN 6485 -1999 

1990

TCVN 6485 -1999 KHÍ ĐỐT HÓA LÒNG ( LPG) NẠP KHÍ VÀO CHAI CÓ DUNG TÍCH NƯỚC ĐẾN 150 LIT - YÊU CẦU AN TOÀN

TCVN 5303 : 1990 

1990

TCVN 5303 : 1990 AN TOÀN CHÁY - THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA

TCVN75066-1990

1990

TCVN75066-1990 ĐƯỜNG ỐNG DẪN CHÍNH KHÍ ĐỐT , DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ ĐẶT NGẦM DƯỚI ĐẤT YÊU CẦU CHUNG VỀ THIẾT KẾ CHỐNG ĂN MÒN

TCVN3254-1989 

1989

TCVN3254-1989 AN TOÀN CHÁY – YÊU CẦU CHUNG

TCVN 4879:1989 ISO 6309 : 1987 

1987

TCVN 4879:1989 ISO 6309 : 1987 PHÒNG CHÁY - DẤU HIỆU AN TOÀN

TCVN4317-1986

1986

TCVN4317-1986 KHO TÀNG, TRẠM VÀ ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU

TCVN 3255:1986 

1986

TCVN 3255:1986 AN TOÀN NỔ - YÊU CẦU CHUNG

TCVN409-1985

1985

TCVN409-1985 KHO TÀNG ,TRẠM VÀ ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU - ĐƯỜNG ỐNG DẪN CHÍNH VÀ SẢN PHẨM DẦU -TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


SCT HOLDING - Chuyên Gia Hàng Đầu Về PCCC

Hotline: 0899.0000.77

Địa chỉ: 122 Hoàng Văn Thụ, P. Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Bài trước