Dự Án, Công Trình Nào Phải Thực Hiện Thẩm Duyệt PCCC 02 Bước ?

Dự Án, Công Trình Nào Phải Thực Hiện Thẩm Duyệt PCCC 02 Bước ?

Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ có quy định về thẩm duyệt thiết kế cơ sở, thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế thi công, nhưng không có quy định loại dự án, công trình nào cần phải thực hiện việc thẩm duyệt theo trình tự hai bước?

Để hiểu rõ hơn về nội dung này, cần phải tìm hiểu thêm quy định của pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, bởi vì giấy phép PCCC là một trong những căn cứ để cơ quan quản lý về xây dựng cấp các loại giấy phép xây dựng cho dự án, công trình.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ: Dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất), trừ dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo phải thực hiện các bước thẩm duyệt về PCCC hai bước thiết kế cơ sở và thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế thi công.


SCT HOLDING - Chuyên Gia Hàng Đầu Về PCCC

- Hotline: 0899 0000 77 

- Email: info@scttop1.com

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.