Nhà Trọ Nào Phải Thẩm Duyệt PCCC?

Nhà Trọ Nào Phải Thẩm Duyệt PCCC?

Theo Điều 7 phụ lục V nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của chính phủ: Nhà trọ được thành lập theo luật du lịch có chiều cao từ 7 tầng hoặc khối tích từ 5000 m3 trở lên thuộc diện thẩm duyệt PCCC.

Cụm từ cần đặc biệt chú ý ở đây là: thành lập theo Luật du lịch.

Nhà trọ được thành lập theo luật du lịch là nhà trọ mục đích cho khách du lịch thuê lưu trữ thời hạn dưới 12 tháng.

Như vậy, các loại nhà trọ thông thường dành cho sinh viên, người lao động hoặc đối tượng khác thuê ở (không phải khách du lịch, có hợp đồng thuê nhà) không thuộc loại hình nhà trọ phải thẩm duyệt nghiệm thu về PCCC theo phụ lục V nghị định số 136/2020/NĐ-CP và cũng không thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo phụ lục I nghị định số 136/2020/NĐ-CP.


SCT HOLDING - Chuyên Gia Hàng Đầu Về PCCC

- Hotline: 0899 0000 77 

- Email: info@scttop1.com

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.