Một Số Điểm Mới Quy Định PCCC Có Hiệu Lực Kể Từ Ngày 05/7/2021 (Có Ảnh Hưởng Đến Bạn)

Một Số Điểm Mới Quy Định PCCC Có Hiệu Lực Kể Từ Ngày 05/7/2021 (Có Ảnh Hưởng Đến Bạn)

QCVN 06:2021/BXD, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình, có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2021, thay thế cho QCVN 06:2020/BXD.

Đây là quy chuẩn kỹ thuật về PCCC đặc biệt quan trọng do có phạm vi điều chỉnh đối với tất cả các công trình, kể cả nhà ở có chiều cao từ 7 tầng hoặc có từ 02 tầng hầm trở lên (trừ một số công trình đặc biệt áp dụng quy định riêng) thuộc diện bắt buộc áp dụng trong giai đoạn thiết kế, thi công và quá trình đưa vào sử dụng vận hành.

Một số điểm mới quan trọng so với QCVN 06:2020/BXD đáng quan tâm như sau:

1. Điều khoản chuyển tiếp: Các dự án, công trình đã thẩm duyệt trước ngày 05/7/2021 thì tiếp tục thực hiện theo hồ sơ đã thẩm duyệt. Điều này được hiểu như sau:

- Dự án nộp hồ sơ tại cơ quan Cảnh sát PCCC, đã ra Giấy chứng nhận thẩm duyệt hoặc văn bản điều chỉnh thì tiếp tục áp dụng quy định tại QCVN 06:2020/BXD, và trong quá trình nghiệm thu cũng như vậy.

- Dự án, công trình có nhiều bước thẩm duyệt, ví dụ dự án đã có giấy thẩm duyệt giai đoạn thiết kế cơ sở trước ngày 05/7/2021, thì khi nộp hồ sơ thẩm duyệt giai đoạn bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thi công vẫn tiếp tục áp dụng QCVN 06:2020/BXD.

- Dự án, công trình đã thẩm duyệt, nghiệm thu trước ngày 05/7/2021 thì tiếp tục áp dụng theo hồ sơ đã thẩm duyệt. Ví dụ một nhà máy sản xuất gỗ đã được thẩm duyệt, nghiệm thu trước năm 2009, thì không bắt buộc phải lắp đặt bổ sung hệ thống chữa cháy tự động theo quy định hiện hành.

- Hồ sơ nộp thẩm duyệt sau ngày 05/7/2021 áp dụng QCVN 06:2021/BXD.

2. Nhà hỗn hợp phải áp dụng các quy định về an toàn cháy đối với nhà hỗn hợp khi diện tích sàn xây dựng dùng cho một công năng bất kỳ không vượt quá 70% tổng diện tích sàn xây dựng của nhà (không bao gồm diện tích sàn dùng cho hệ thống kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy, gian lánh nạn, đỗ xe). Quy định tại QCVN 06:2020/BXD khi có công năng khác diện tích từ 10% trở lên được coi là nhà hỗn hợp.

Điểm mới này giúp cho các dự án công trình giảm được một số tiêu chí an toàn cháy, từ đó cũng giảm được suất đầu tư của dự án, đặc biệt tháo gỡ một số khó khăn cho các dự án nhà chung cư (thường có các khu dịch vụ, tiện ích có diện tích yêu cầu > 10%, khi đó phải áp dụng là nhà chung cư hỗn hợp theo QCVN 06:2020/BXD).

3. Không yêu cầu chiều rộng của bãi đỗ xe chữa cháy đối các nhóm nhà không phải là nhà chung cư (nhóm F 1.3) có chiều cao PCCC nhỏ hơn hoặc bằng 15m, nhưng cần bố trí chiều rộng tối thiểu 3,5m (bằng với chiều rộng cho xe chữa cháy).


SCT HOLDING - Chuyên Gia Hàng Đầu Về PCCC

- Hotline: 0899 0000 77 

- Email: info@scttop1.com

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.