Dự Án Nào Phải Thẩm Duyệt Tại Cục Cảnh Sát PCCC & CNCH ?

Dự Án Nào Phải Thẩm Duyệt Tại Cục Cảnh Sát PCCC & CNCH ?

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 12, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP thì Cục Cảnh sát PCCC&CNCH Bộ Công an thẩm duyệt về PCCC đối với:

1. Dự án, công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư đáp ứng tiêu chí phân loại dự án, công trình quan trọng Quốc gia, dự án, công trình nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công (trừ các dự án, công trình đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước do cấp tỉnh là chủ đầu tư);

2. Công trình có chiều cao trên 100m;

3. Công trình xây dựng trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên;

4. Phương tiện đường thủy có chiều dài từ 50m trở lên vận chuyển hành khách, vận chuyển chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ; hóa chất có nguy hiểm về cháy, nổ.

5. Các dự án do Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an cấp tỉnh đề nghị.

Để xem xét một dự án, công trình là quan trọng quốc gia, nhóm A hay không, cần đối chiếu quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật đầu tư công ngày 13/6/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.


SCT HOLDING - Chuyên Gia Hàng Đầu Về PCCC

- Hotline: 0899 0000 77 

- Email: info@scttop1.com

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.