Tải Về Tài Liệu Hướng Dẫn Kiểm Định Các Phương Tiện PCCC

Tải Về Tài Liệu Hướng Dẫn Kiểm Định Các Phương Tiện PCCC

Ngày 28/12/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư số 123/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 ban hành Quy chuẩn 03:2021/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện phòng cháy và chữa cháy, có hiệu lực từ ngày 28/6/2022. Quy chuẩn 03:2021/BCA quy định về mức yêu cầu của đặc tính kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm; việc lấy mẫu, lưu mẫu phương tiện thử nghiệm và ghi nhãn hàng hóa các phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Để thực hiện thử nghiệm, kiểm định chất lượng phương tiện PCCC theo đúng quy định tại Quy chuẩn 03:2021/BCA, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn kiểm định kỹ thuật đối với từng loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy để các đơn vị kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy nghiên cứu, thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật (có tài liệu hướng dẫn kèm theo). 

SCT HOLDING xin gửi đến quý anh chị danh sách và tài liệu này và Quý anh chị có thể tải về tại đường link dưới đây:

1. Click vào link để tải tên danh sách tài liệu hướng dẫn: File danh sách

2. Click vào link để tải tài liệu hướng dẫn: File tài liệu


SCT HOLDING - Chuyên Gia Hàng Đầu Về PCCC

- Hotline: 0899 0000 77 

- Email: info@scttop1.com

 

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.