Nghiệm Thu Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC) Là gì?

Nghiệm Thu Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC) Là gì?

SCT HOLDING cung cấp dịch vụ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, hỗ trợ quý khách mọi thủ tục về pháp lý, thực hiện chuẩn quy trình nghiệm thu PCCC theo luật. Chúng tôi tự tin với dịch vụ trọn gói, nhanh chóng cùng chi phí ưu đãi sẽ làm hài lòng mọi chủ đầu tư.

1. Khái niệm về nghiệm thu PCCC?

Nghiệm thu phòng cháy chữa cháy là thủ tục hành chính mà các chủ đầu tư, chủ phương tiện cần phải thực hiện trước khi đưa dự án, công trình hay phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu về đảm bảo an toàn PCCC vào hoạt động, sử dụng.

Yêu cầu nghiệm thu PCCC sẽ bao gồm nghiệm thu từng phần, từng giai đoạn, hạng mục và nghiệm thu bàn giao. Cụ thể là gồm có bản vẽ thiết kế, thẩm duyệt nghiệm thu PCCC sau khi thi công lắp đặt, kiểm định trang thiết bị trong hệ thống có đủ điều kiện hay không.

Các công trình, phương tiện nằm trong diện bắt buộc phải nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cần phải được Cơ quan cảnh sát PCCC kiểm tra, đánh giá và chấp nhận. Nếu không đáp ứng đúng quy chuẩn nghiệm thu PCCC thì sẽ không được phép đi vào hoạt động, kinh doanh.

Nghiệm thu phòng cháy chữa cháy là thủ tục pháp lý bắt buộc

2. Văn bản pháp luật quy định về công tác nghiệm thu PCCC

Công văn nghiệm thu PCCC là một trong những căn cứ, cơ sở pháp lý để các chủ đầu tư có thể nghiệm thu, bàn giao công trình. Quy định cùng với căn cứ thực hiện về thủ tục, điều kiện nghiệm thu PCCC, tiêu chuẩn nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, cách nghiệm thu PCCC, các công trình nằm trong danh mục nghiệm thu PCCC được nêu rõ tại các văn bản pháp lý dưới đây:

 • Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung thêm vào năm 2013.

 • Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ban hành ngày 10/01/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

 • Thông tư 149/2020/TT-BCA ban hành ngày 20 tháng 2 năm 2021 quy định chi tiết về việc thi hành một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

3. Thủ tục trong quá trình nghiệm thu PCCC

Công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy sẽ cần có sự tham gia và phối kết hợp từ 4 bên. Trong Điều 17, Luật phòng cháy và chữa cháy nêu rõ về các bên tham gia bao gồm:

Nội dung nghiệm thu PCCC cũng như trách nhiệm cụ thể của từng bên được liệt kê đầy đủ trong bảng dưới đây:

STT

Đơn vị

Nội dung trách nhiệm

1

Cơ quan thiết kế PCCC

+ Thiết kế đảm bảo các yêu cầu về PCCC và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế trong thời gian xây dựng, sử dụng công trình.

+ Thực hiện giám sát trong quá trình thi công lắp đặt hệ thống.

+ Tham gia nghiệm thu công trình PCCC.

2

Chủ đầu tư dự án, phương tiện

+ Nộp hồ sơ nghiệm thu PCCC theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định này.

+ Tổ chức thi công lắp đặt theo đúng thiết kế đã được thẩm duyệt. Trong trường hợp có thay đổi về thiết kế và thiết bị PCCC khi thi công thì chủ đầu tư phải giải trình hoặc thiết kế bổ sung và phải được thẩm duyệt lại.

+ Tổ chức kiểm tra, giám sát thi công và nghiệm thu PCCC.

+ Bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy, phòng nổ công trình trong suốt quá trình lắp đặt cho đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình, phương tiện vào sử dụng.

3

Nhà thầu thi công PCCC

+ Thi công theo đúng thiết kế đã được thẩm duyệt PCCC.

+ Bảo đảm an toàn về PCCC, phòng nổ thuộc phạm vi quản lý của mình xuyên suốt quá trình thi công lắp đặt đến khi bàn giao công trình, phương tiện.

+ Lập hồ sơ hoàn công, kịch bản nghiệm thu PCCC, chuẩn bị các tài liệu để phục vụ công tác nghiệm thu và tham gia nghiệm thu công trình.

4

Cơ quan Cảnh sát PCCC

+ Thẩm duyệt các nội dung, yêu cầu về phòng cháy chữa cháy đối với các dự án, thiết kế theo đúng tiêu chuẩn nghiệm thu PCCC, quy định của pháp luật thời hạn thẩm duyệt quy định tại Khoản 4 Điều 16 của Nghị định.

+ Kiểm định thiết bị, phương tiện phòng cháy và chữa cháy trước khi lắp đặt, kiểm tra việc thi công, lắp đặt thiết bị PCCC theo đúng thiết kế đã được duyệt; kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình thi công lắp đặt và kiểm tra nghiệm thu PCCC.

+ Tham gia nghiệm thu và ra văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đối với các công trình, phương tiện phải thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy.

4. Các giấy tờ cần thiết trong hồ sơ nghiệm thu PCCC

Bộ hồ sơ nghiệm thu PCCC đầy đủ được quy định trong Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP sẽ bao gồm các loại giấy tờ sau:

 • Giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế PCCC kèm theo hồ sơ đã được đóng dấu thẩm duyệt của cơ quan Cảnh sát PCCC (bản sao).

 • Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC (bản sao).

 • Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể hệ PCCC.

 • Các loại bản vẽ hoàn công hệ thống PCCC và các hạng mục liên quan đến PCCC phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt.

 • Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống PCCC và các hệ thống liên quan đến PCCC của công trình, phương tiện giao thông cơ giới.

 • Văn bản nghiệm thu hoàn thành các hạng mục, hệ thống liên quan đến PCCC.

 • Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của đơn vị tư vấn giám sát (nếu có), đơn vị thi công, lắp đặt hệ thống PCCC (bản sao).

Tất cả các loại văn bản, tài liệu có trong bộ hồ sơ xin nghiệm thu PCCC đều phải đầy đủ xác nhận từ chủ đầu tư, chủ phương tiện, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công. Với các hồ sơ mời nghiệm thu PCCC bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt.

>> Về mẫu đơn đề nghị nghiệm thu PCCC, mời bạn tham khảo chi tiết ở dưới đây:

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SCT HOLDINGS      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   ———————                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /…..                                                                                    —————————————

Tp. HCM, ngày tháng năm 2023

ĐỀ NGHỊ
KIỂM TRA KẾT QUẢ NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Kính gửi: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH đầu tư SCT Holdings kính đề nghị Phòng Cảnh Sát PCCC và CNCH – Công an Tp. HCM kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH
1. Tên công trình: Nhà xưởng…..

2. Tên chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư SCT HOLDING.; thông tin liên hệ: Địa chỉ: 122 Hoàng Văn Thụ, Phường Chánh Nghĩa, Tp. TDM, Bình Dương; Điện thoại: 0899 0000 77

3. Địa điểm xây dựng: Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh.

4. Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH đầu tư SCT Holdings

5. Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH đầu tư SCT Holdings

6. Đơn vị thi công: Công ty TNHH đầu tư SCT Holdings.

7. Quy mô công trình: Nhà xưởng……

8. Các thông tin khác (nếu có): Không.

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM

1. Bản sao Giấy chứng nhận và văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy kèm theo hồ sơ đã đóng dấu thẩm duyệt của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Tp. HCM;

2. Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy;

3. Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể hệ thống phòng cháy chữa cháy;

4. Các bản vẽ hoàn công của phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã thẩm duyệt;

5. Văn bản hoàn thành nghiệm thu các hạng mục, hệ thống liên quan phòng cháy và chữa cháy;

6. Bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (Công ty TNHH đầu tư SCT HOLDINGS);

Công trình đã được chủ đầu tư và đơn vị thi công nghiệm thu theo quy định.

Công ty TNHH đầu tư SCT Holdings kính đề nghị Phòng Cảnh Sát PCCC và CNCH – Công an Tp. HCM kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của công trình với các nội dung nêu trên./.

                                                                             CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SCT HOLDINGS
                                                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                   VŨ TRƯỜNG SƠN

5. Các bước trong quy trình thực hiện việc nghiệm thu PCCC

Các bước nghiệm thu PCCC có thể được tóm tắt trong 4 bước như sau:

Bước 1: Nộp thư mời nghiệm thu PCCC

Các cá nhân, tổ chức nộp văn bản thông báo đến Cục cảnh sát hoặc Phòng cảnh sát PCCC tại địa phương đã thẩm duyệt thiết kế PCCC trước đó để tiếp tục tiến hành nghiệm thu PCCC.

Lúc này, cán bộ tiếp nhận sẽ có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lệ của văn bản thông báo để tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo.

Bước 2: Nộp hồ sơ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy

Các chủ đầu tư tiến hành chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy theo hướng dẫn với đầy đủ các loại giấy tờ như đã nêu bên trên.

**Lưu ý: Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày Lễ và Tết.

Bước 3: Kiểm tra nghiệm thu

Cơ quan chức năng có thẩm quyền sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ bắt đầu tiến hành tổ chức kiểm tra nghiệm thu PCCC theo 2 phần là:

 • Kiểm định về tính pháp lý của hồ sơ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

 • Kiểm tra nghiệm thu thực tế theo lịch kiểm tra nghiệm thu quy định của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bước 4: Trả kết quả

Thời gian nghiệm thu PCCC là 07 ngày làm việc kể từ khi thông qua biên bản kiểm tra nghiệm thu. Các công trình sau khi kiểm tra, đạt điều kiện sẽ được cơ quan Cảnh sát PCCC cấp văn bản nghiệm thu phòng cháy và chữa cháy.

Các chủ đầu tư có thể tự thực hiện theo thủ tục, quy trình nghiệm thu nêu ra bên trên. Hoặc để tiết kiệm thời gian, công sức, nâng cao tỉ lệ nghiệm thu thành công nhanh chóng hơn, bạn có thể tham khảo sử dụng dịch vụ hỗ trợ về pháp lý từ các bên cung cấp dịch vụ.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ nghiệm thu PCCC chuyên nghiệp giúp bạn tiết kiệm thời gian, chi phí

6. SCT HOLDING hỗ trợ trọn gói về các thủ tục nghiệm thu hệ thống PCCC

Nhìn vào quy trình nghiệm thu phòng cháy chữa cháy được tóm gọn trong 4 bước, có thể bạn sẽ nghĩ thủ tục không hề phức tạp. Nhưng thực chất thì ngay từ việc tự chuẩn bị về hồ sơ mời nghiệm thu, các loại giấy tờ, pháp lý đạt chuẩn đã chẳng đơn giản. Nhất là khi các chủ đầu tư chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này thì lại càng mất nhiều thời gian, thậm chí là chi phí phát sinh không cần thiết.

Với nhiều năm kinh nghiệm, am hiểu về luật pháp, thấu hiểu tâm lý của các chủ đầu tư, SCT HOLDING mang đến dịch vụ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trọn gói. Chúng tôi đã từng hỗ trợ nhiều chủ đầu tư, doanh nghiệp nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho các công trình với đủ mọi loại quy mô.

Lợi ích mà dịch vụ nghiệm thu phòng cháy chữa cháy của SCT HOLDING chính là:

 • Tư vấn, hỗ trợ về pháp lý, giúp các chủ đầu tư hiểu rõ, thực hiện đúng và đủ theo quy định.

 • Trở thành đơn vị uỷ quyền giúp bạn thực hiện toàn bộ cả quy trình nghiệm phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi đồng hành xuyên suốt để giải quyết mọi vấn đề cho quý khách.

 • Cung cấp gói giải pháp đồng bộ bao gồm cả: thiết kế, thẩm duyệt thiết kế, thi công PCCC và nghiệm thu PCCC.

Đội ngũ nhân sự ở SCT HOLDING phần lớn là các chuyên gia trong lĩnh vực này. Ngoài ra thì toàn bộ nhân sự đều được đào tạo bài bản, chi tiết, đã có kinh nghiệm thực tế giải quyết nhiều dự án nên có thể đẩy nhanh quá trình nghiệm thu tối đa cho quý khách.

7. Báo giá dịch vụ nghiệm thu PCCC 

Ở SCT HOLDING, khách hàng không những nhận được dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao, nhiệt tình, nhanh chóng, mà còn được hỗ trợ về mức giá dịch vụ vô cùng cạnh tranh.

Báo giá nghiệm thu phòng cháy chữa cháy tại SCT HOLDING sẽ được căn cứ, xác lập dựa trên hệ thống PCCC thực tế của chủ đầu tư. Ngoài ra, với các bên sử dụng trọn gói dịch vụ thiết kế, thi công và nghiệm thu trọn gói, SCT HOLDING sẽ có mức trợ giá đặc biệt cùng những ưu đãi cạnh tranh nhất thị trường.


SCT HOLDING - Chuyên Gia Hàng Đầu Về PCCC

Hotline: 0899 0000 77 

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.