Thẩm Duyệt PCCC Đối Với Đồ Án Quy Hoạch

Thẩm Duyệt PCCC Đối Với Đồ Án Quy Hoạch

Việc thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với đồ án quy hoạch là một phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho các công trình được quy hoạch xây dựng. Do đó, nếu quý anh chị đang có câu hỏi về thẩm duyệt PCCC đồ án quy hoạch:

1. Thẩm duyệt về PCCC đối với đồ án quy hoạch là gì?

2. Đối tượng thuộc diện phải thẩm duyệt PCCC đồ án quy hoạch?

3. Hồ sơ thẩm duyệt PCCC đồ án quy hoạch gồm những gì?

4. Thời gian thẩm duyệt pccc đồ án quy hoạch là bao lâu?

5. Cơ quan nào thực hiện thẩm duyệt PCCC đồ án quy hoạch?

6. Hình thức nộp hồ sơ thẩm duyệt?

...thì bài viết này sẽ dành cho quý anh chị.

1. Thẩm duyệt PCCC đồ án quy hoạch là gì?

Đây là việc cơ quan Cảnh sát PCCC&CNCH có thẩm quyền đối chiếu tính phù hợp của đồ án quy hoạch dự án với các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH.

Các quy định chủ yếu có tại Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC.

2. Đối tượng thuộc diện phải thẩm duyệt PCCC đồ án quy hoạch?

Đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch.

3. Hồ sơ thẩm duyệt PCCC đồ án quy hoạch gồm những gì?

- Văn bản đề nghị xem xét, cho ý kiến giải pháp PCCC của cơ quan, tổ chức lập quy hoạch (PC06).

- Các tài liệu và bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đối với khu công nghiệp trên 20ha, tỷ lệ 1/500 đối với các trường hợp còn lại

- Bản vẽ thể hiện nội dung khoản 1, 2, 3, 4 điều 10 nghị định 136/2020/NĐ-CP, bao gồm:

+ Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, lô đất nhà phải bảo đảm chống cháy lan.

+ Hệ thống giao thông, khoảng trống phải bảo đảm kích thước và tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy.

+ Phải có nguồn nước chữa cháy, hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy.

+ Bố trí địa điểm xây dựng doanh trại cho đơn vị Cảnh sát PCCC theo quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng.

4. Thời gian thẩm duyệt PCCC đồ án quy hoạch là bao lâu?

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan Cảnh sát PCCC trả lời bằng văn bản góp ý giải pháp phòng cháy và chữa cháy.

5. Cơ quan nào thực hiện thẩm duyệt PCCC đồ án quy hoạch?

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cơ quan thẩm duyệt PCCC đối với tất cả đồ án quy hoạch theo quy định tại điểm b, khoản 12, Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP.

6. Hình thức nộp hồ sơ?

- Trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan có thẩm quyền (PC07, hoặc trung tâm hành chính công).

- Trực tuyến tại cổng dịch vụ công của cấp có thẩm quyền.

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyền theo quy định của pháp luật.


SCT HOLDING - Chuyên Gia Hàng Đầu Về PCCC

- Hotline: 0899 0000 77 

- Email: info@scttop1.com

Bài trước Bài sau
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.