Thủ Tướng Chính Phủ Chỉ Đạo Cắt Giảm, Đơn Giản Hóa Quy Định Kinh Doanh Thuộc Phạm Vi Chức Năng Quản Lý Của Bộ Công An
Dự Án Thẩm Duyệt PCCC Về Lĩnh Vực F&B l SCT HOLDING
Dự Án Thẩm Duyệt PCCC Về Lĩnh Vực Sản Xuất Thiết Bị Công Nghiệp l SCT HOLDING
BUỔI HUẤN LUYỆN CHUYÊN SÂU VỀ PCCC CHO HSE: KIẾN THỨC BÙNG NỔ TẠI BUỔI 3!
SCT HOLDING CHÍNH THỨC KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SCT HOLDING KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN MỚI - ĐÁNH DẤU BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI